RODO


Administrator danych

EWA BORECKA prowadząca działalność gospodarczą jako Centrum Nieruchomości i Finansów.
Można się ze mną skontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub e-mailu

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do udzielania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub e-mailu. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

Podstawy prawne przetwarzania

prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 pkt. f RODO

Odbiorcy danych

Państwa dane są udostępniane:

  • podmiotom przetwarzającym dane w moim imieniu (m.in. dostawcom usług IT),
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie danych

Nie zamierzam przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
  4. prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu
  6. prawo do przenoszenia danych

Okres przechowywania danych osobowych

Będę przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres potrzebny do udzielania odpowiedzi na pytanie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

Informacja o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

W oparciu o przekazane przez Państwa dane nie będę podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz użycie plików cookie.