Rodo

Administrator danych EWA BORECKA prowadząca działalność gospodarczą jako Centrum Nieruchomości i Finansów.
Można się ze mną skontaktować w następujący sposób:

osobiście lub listownie na adres: Al. Jana Pawła II 54, 42-218 Częstochowa
przez e-mail: ewa.borecka@cnif.pl
telefonicznie: 507 090 517
Cele przetwarzania Państwa dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub e-mailu
Wymóg podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do udzielania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub e-mailu. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
Podstawy prawne przetwarzania prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 pkt. f RODO
Odbiorcy danych Państwa dane są udostępniane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w moim imieniu (m.in. dostawcom usług IT),
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
Przekazywanie danych Nie zamierzam przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
Państwa prawa Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych.
Okres przechowywania danych osobowych Będę przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres potrzebny do udzielania odpowiedzi na pytanie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji W oparciu o przekazane przez Państwa dane nie będę podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Centrum Nieruchomości i Finansów - Częstochowa

Biuro

Al. NMP 29

42-200 Częstochowa

biuro@cnif.pl

Telefon: +48 507 090 517