Obsługa Twojej transakcji


OBSŁUGA  TRANSAKCJI

Zakup czy sprzedaż nieruchomości to proces niezwykle wrażliwy.
Pośrednik uczestniczący w takiej transakcji  często staje się świadkiem decyzji, które mają ogromny wpływ na życie Klientów, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do tego aby Nasz Klient czuł się  komfortowo i bezpiecznie.
Przestrzeganie standardów prawnych oraz dostarczanie usług na wysokim poziomie to czynniki, które budują zaufanie klientów i wpływają na stabilność i uczciwość transakcji.Centrum Nieruchomości i Finansów zaprasza do współpracy zarówno  tych Klientów,  którzy samodzielnie znaleźli  kontrahenta zainteresowanego nabyciem należącej do Nich nieruchomości,  jak i  Klientów  zainteresowanych nabyciem  nieruchomości,  którą sami wyszukali.
W ramach tej usługi zapewniamy:

  • weryfikację stanu prawnego nieruchomości (analiza dokumentów potwierdzających własność, ewentualne obciążenia a także uwarunkowania formalno-prawne związane z obrotem a mające wpływ na bezpieczeństwo transakcji);
  • pomoc w przygotowaniu umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży lub najmu nieruchomości z zapisami zabezpieczającymi Państwa interesy;
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości;
  • uczestnictwo w przekazaniu nieruchomości zakończone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazaniem kluczy do nieruchomości

 


Szczególnym obszarem zainteresowań Centrum Nieruchomości i Finansów jest obrót gruntami.
Doradztwo w zakupie działki czyli sprawdzenie dokumentacji i stanu prawnego kupowanej działki budowlanej może oszczędzić wielu przykrych niespodzianek oraz dodatkowych kosztów w najbliższej i dalszej przyszłości.
Samodzielne sprawdzenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej to w tym przypadku  zdecydowanie za mało..
Przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, infrastruktura techniczna w otoczeniu działki, a także wiele innych ograniczeń w zagospodarowaniu interesującego nas terenu a wynikających  z przepisów szczególnych, to tylko niektóre „pułapki zakupu”.
W przypadku sprzedaży działek  budowlano-rolnych o powierzchni powyżej 1 ha , przygotowujemy wniosek do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu ustalenia warunków współpracy.
 

 

Centrum Nieruchomości i Finansów - Częstochowa

Biuro

Al. NMP 29

42-200 Częstochowa

biuro@cnif.pl

Telefon: +48 507 090 517